Hvordan kommer I afsted på Global Stay Tour?

Hver Global Stay Tour planlægges med udgangspunkt i klassens/lærerens ønsker og behov. Gennem et tæt samarbejde med de ansvarlige lærere sikrer vi, at det faglige og pædagogiske indhold bliver tilpasset jer.

‘Rejsen’ foregår via Zoom, og Spor Media tager sig af den endelige planlægning og teknisk facilitering.

 

Planlægning af Global Stay Tour:

Planlægning i Danmark: 

Hvis I vil afsted på en Global Stay Tour skal vi vide:

  • Hvor mange elever er I?
  • Hvornår passer “rejsen” ind i jeres skema?
  • Hvilke fag ønsker I skal danne udgangspunkt for “rejsen”?
  • Hvilke Verdensmålstemaer vil I fokusere på?
  • Hvad er elevernes vidensniveau og sproglige kompetencer?

Planlægning i Bolivia eller Kenya:

Herefter vil organisationerne i Kenya eller Bolivia udvælge en gruppe på 8-10 kultur-guider (afhængigt af antal elever i den danske klasse), der i samarbejde med Spor Media vil står for den endelige planlægning – herunder koordinere med lokale ressourcepersoner, der kan bidrage til forløbet med ekspertviden.

I vores klasse arbejdede vi med alt det materiale Spor Media havde anbefalet – om Kenya, relevante Verdensmål og Nafsi. Eleverne forberedte derudover små relevante oplæg inden hvert møde. Det betød, at mine elever følte sig velforberedte og at de havde noget at bidrage med i samtalerne med de unge fra Nafsi. De gik derfor ind til samtalerne med god ro og selvsikkerhed. 

Stine Hansen, lærer for 8. klasse på Nordalsskolen

 

Research og vidensindsamling om Bolivia eller Kenya.

Det er det vigtigt, at I forbereder jer på rejsen ved at tilegne jer viden om landet og det tema, I skal fordybe jer i.  Spor Media bidrager gerne med forslag til materialer bl.a. ved hjælp af vores film og undervisningsmaterialer på fjernenaboer.dk. Det er også vigtigt, at I snakker om, hvilke forventninger I har til rejsen og mødet med de unge kul-tourguider.

 

Vil I afsted på Global Stay Tour?

Ønsker I at høre mere om mulighederne for at komme afsted på en Global Stay Tour og hvordan vi kan tilrettelægge en tur, der passer til jer? Så send os en mail på spor@spormedia.dk

SPOR MEDIA

Elmegade 5, 1. th, 2200 København N,

E-mail: spor@spormedia.dk

© 2024 Spor Media

×