Hvordan kommer I afsted på Global Stay Tour?

Hver Global Stay Tour planlægges med udgangspunkt i klassens/lærerens ønsker og behov. Gennem et tæt samarbejde med de ansvarlige lærere sikrer vi, at det faglige og pædagogiske indhold bliver tilpasset jer.

I Spor Media kan vi facilitere Global Stay Tours via Zoom. Ønsker I, at jeres Global Stay Tour skal foregå via et andet digitalt værktøj, kan det også arrangeres.

 

Planlægning af Global Stay Tour:

Planlægning i Danmark: 

Hvis I vil afsted på en Global Stay Tour skal vi vide:

  • Hvor mange elever er I?
  • Hvornår passer “rejsen” ind i jeres skema?
  • Hvilke fag ønsker I skal danne udgangspunkt for “rejsen”?
  • Hvilke Verdensmålstemaer vil I fokusere på?
  • Hvad er elevernes vidensniveau og sproglige kompetencer?

Planlægning i Bolivia eller Kenya:

Herefter vil organisationerne i Kenya eller Bolivia udvælge kultour-guider og forberede dem med viden om det valgte tema.

De vil desuden være involveret i den detaljerede planlægning af touren i samarbejde med Spor Media, og være ansvarlige for at invitere og koordinere med lokale ressourcepersoner, som kan bidrage til forløbet med ekspertviden.

I vores klasse arbejdede vi med alt det materiale Spor Media havde anbefalet – om Kenya, relevante Verdensmål og Nafsi. Eleverne forberedte derudover små relevante oplæg inden hvert møde. Det betød, at mine elever følte sig velforberedte og at de havde noget at bidrage med i samtalerne med de unge fra Nafsi. De gik derfor ind til samtalerne med god ro og selvsikkerhed. 

Stine Hansen, lærer for 8. klasse på Nordalsskolen

 

Research og vidensindsamling om Bolivia eller Kenya.

Når indholdet og rammerne er fastsat er det vigtigt, at I forbereder jer på jeres rejse ved at tilegne jer specifik viden om landet og det tema I skal fordybe jer i. Forberedelsen kan tilpasses de fag, som I ønsker skal danne ramme for jeres tur. I Spor Media kan vi understøtte denne forberedelse og bidrage med forslag til materialer bl.a. ved hjælp af vores film og undervisningsmaterialer på fjernenaboer.dk.Det er også vigtigt, at I snakker om, hvilke forventninger I har til mødet med de unge kultour-guides.

 

Vil I afsted på Global Stay Tour?

Ønsker I at høre mere om mulighederne for at komme afsted på en Global Stay Tour og hvordan vi kan tilrettelægge en tur, der passer til jer? Så send os en mail på spor@spormedia.dk

Spor Media // Elmegade 5, 1. th, 2200, København N, tlf.: +45 3536 0940, spor(at)spormedia.dk

© 2018 Spor Media

×