GLOBALT ORIENTERET PERSON MED UNDERVISNINGS-ERFARINGER

Spor Media søger en lærer/underviser til Global Kids – et projekt der kombinerer besøg af unge kulturgrupper fra Afrika, Latinamerika og Asien med undervisningsforløb i danske skoler.

Du
• er lærer eller underviser med erfaring fra undervisning på folkeskoleniveau
• har erfaringer med at udvikle undervisningsforløb om globale temaer
– herunder FNs verdensmål
• har erfaringer med, hvordan man som lærer kan være med til at styrke elevernes interkulturelle kompetencer
• har lyst til at lægge kræfter i en lille internationalt orienteret NGO med kontor i København og aktiviteter rundt om i landet

I perioden 2019-2021 deltager Spor Media i et internationalt samarbejde (støttet af EU) om udvikling af kulturel ’peer-learning’ – primært på folkeskoleniveau.

Vi søger en person som kan være med til:
• kortlægning af global undervisning i samarbejdskommunerne i Danmark
• at kombinere Global Kids med fælles mål i forskellige fag og på forskellige klassetrin
• at gennemføre kurser for lærere/skoler i verdensmåls-undervisning og interkulturelle kompetencer
• udvikling og implementering af evalueringsmetoder til Global Kids
• produktion af indhold til hjemmeside/sociale medier/artikler i pædagogiske medier
• samarbejde med diverse uddannelsesnetværk – i Danmark og internationalt
• planlægning og gennemførelse af turneer med ungdomskulturgrupper fra lande i det Globale Syd

Stillingen er tidsbegrænset og er foreløbigt normeret til halv tid, men kan blive til mere – afhængigt af kvalifikationer.

Læs mere om Spor Media og Global Kids: www.spormedia.dk.
Skriv spor@spormedia.dk, hvis du er interesseret i at være med.

×