SPOR MEDIA er en erfaren medie- og kulturorganisation.

Vores målsætning er at forbedre interkulturel forståelse og medvirke til at formindske global ulighed. Vi bestræber os på at skabe indlevelse, refleksion og dialog på tværs af landegrænser.

I vores aktiviteter går vi bag om klicheer og fordomme. Vi forsøger at gøre ”det fremmede” nærværende og lægger vægt på ligheder frem for forskelle.

MØD SPOR MEDIAS MEDARBEJDERE

 

Blandt Spor Medias aktiviteter er

Global Kids: Besøg af kulturgrupper fra Afrika, Latinamerika og Asien. Børn og unge mødes omkring kulturelle aktiviteter på tværs af sociale og kulturelle skel.

Dokumentarfilm: Film om mennesker i verden, deres drømme – og udfordringer. Historier udsprunget af vores egne ideer eller skabt i samarbejde med andre.

Fjerne Naboer: Webbaserede film og undervisningsmaterialer giver danske elever indsigt i kultur- og samfundsforhold i Afrika, Latinamerika og Asien.

Spor i Verden: Kultur – og rettighedsarbejde i Latinamerika og Afrika styrker marginaliserede unge i deres kamp for en bedre fremtid. 

Vores historie

Det hele begyndte i 1979.

Vi drog til Mellemamerika med en rejseskrivemaskine, kamera og båndoptager for at fortælle om folkeligt oprør og drømmen om retfærdighed. Som øjenvidner til revolutionen i Nicaragua skrev vi artikler til Information, og hjemme igen producerede vi lyd-dias-forestillingen ”Frit fædreland – eller dø”, som vi rejste rundt med i Danmark og Skandinavien.

Vi producerede også Spors første undervisningsbog med samme navn i samarbejde med Spansklærerforeningen.

"Revolutionens børn" blev optaget under alfabetiseringskampagnen.

Omslag fra undervisningsbog om revolutionen.

Vi oplevede, hvordan den kreative bearbejdning af en kompleks virkelighed inspirerede og skabte dialog. ”Arbejdsgruppen Spor” kaldte vi os: Vi ville sætte spor og følge det spor, vi var kommet ind på. Derfor besluttede vi at tage tilbage til Nicaragua for at lave 16 mm filmen ”Revolutionens børn” om den alfabetiseringskampagne, det nye styre havde sat i gang. Nogle år efter tog vi igen til Nicaragua for at vise ”Revolutionens Børn” for de medvirkende unge, som nu var blevet voksne.

I en kælderlejlighed på Østerbro voksede et veludrustet lyd-diasværksted frem, og vores produktioner blev vist med tre projektorer og en lydside som på film.

For Børne & Ungdomsredaktionen i DRTV lavede vi lyd-dias produktionerne ”I bombens skygge” (1982) om Hiroshima og ”Små voksne” (1984) - Spors indtil videre eneste fiktionshistorie - om vores rige del af verden set gennem øjnene på tre børn fra Guatemala.

 

Bombens skygge

Hovedpersonen i ”Bombens skygge”.

Små voksne

”Små voksne” - om tre børn fra Guatemala.

Spors kontakter i NGO-verdenen udmøntede sig bl.a. i to store lyd-diasshows for WUS (nu Oxfam IBIS): El Salvador i Bevægelse (1987) om de folkelige bevægelser og borgerkrigen, og ”Liv på trods” (1989) om krigen og menneskeskæbner i Mozambique.

Torben Vosbein og Helle Toft Jensen i Mozambique.

El Salvador i bevægelse.

Vi blev også konsulenter for Operation Dagsværk, som gennem årene fik hjælp til at producere mange af deres lyd-diasshows hos os, og vi kom til at undervise i formidling på flere af Nicaraguakomiteens ’Byggebrigader'.

Fra slutningen af 80erne og mange år frem var Spor Media primus motor i Danmark og siden i Europa, i det internationale netværk for filmfolk og NGOer - ZEBRA - som fik medlemmer helt ind i Brasiliens regnskov og Saharas ørken. Mange filmfolk i hele verden - og informationsmedarbejdere i NGOer i Europa - var optaget af, hvordan vi kunne ændre det stereotype billede af mennesker og samfundsforhold i den såkaldte 3. Verden. Dem forsøgte ZEBRA at være med til at binde sammen i et netværk. ZEBRA arbejdede desuden for at fremme produktion af dokumentar- og oplysningsfilm, hvor mennesker fra Syd ikke var objekter men subjekter. ZEBRA’s vigtigste instrument var et tidsskrift på tre sprog - ZEBRA News, men ZEBRA organiserede også danske og internationale møder m.m. ZEBRA blev støttet af EU og Danida.

ZEBRA News blev distribueret til det meste af verden.


Artikel i tidsskriftet ”Klip” om arbejdet med at formidle film fra festivaler.

I 1985 blev vi inviteret til at deltage i den årlige store Festival for Latinamerikansk Film i Havana. Det var en overvældende oplevelse at møde filmfolk fra hele kontinentet. Vi så mange fantastiske film, som vi synes danskerne også skulle se, så på vejen hjem besluttede vi, at vi ville promovere film fra Latinamerika og gerne fra Afrika og Asien også. Sikre dem varig distribution til undervisningssektoren gennem Statens Filmcentral, få dem med på filmfestivaler og gerne i TV.

Med støtte fra Danida promoverede vi film fra Syd i de næste 13 år. Udover festivalen i Havana kom vi også til FESPACO, den store Afrikanske filmfestival i Ouagadougou i Burkina Faso, og derudover til festivaler i Tunesien, Sydafrika, Chile og Indien. Det blev til ca. 75 titler som fandt vej til et dansk publikum. Fem af dem var afrikanske spillefilm, som blev importeret i samarbejde med distributører i Sverige, Norge og Finland og oversat til de fire sprog.

Temaet om afrikansk migration er i 2015 blevet opdateret med hjælp fra DIIS.

Fire film og baggrundsmaterialer om den lange konflikt i Mellemøsten

Med støtte fra Undervisningsministeriet og Danida begyndte vi at lave undervisningsmaterialer til en række film, der er i distribution i Danmark. Filmene kan ses på Filmcentralen og materialerne ligger på hjemmesiden Fjerne Naboer. Formålet er at give elever og undervisere – primært i gymnasieskolen – et grundigt indblik i de problematikker og virkeligheder, filmene beskæftiger sig med.

Vi samarbejdede også med Det Danske Filminstitut om festivalerne Det Åbne Vindue og Fjerne Naboer. Vi lavede selv Festival fra Syd i samarbejde med en lignende festival i Oslo. I 2004 lancerede vi festivalen Salaam. Det blev en stor succes, så året efter blev Salaam etableret som selvstændig organisation og har siden udviklet sig til et stort og vedvarende projekt.

På filmfestivalen i Havana I 1987 havde vi også mødt en gruppe latinamerikanske instruktører, som ville lave en international co-produktion med unge piger som hovedpersoner: ’Vision Latina’. Så i 1988 vente vi tilbage til Havana med vores film om en dansk-chilensk pige, hvis forældre var flygtet fra Pinochets diktatur: ”Isabel c/o Danmark”.

Isabel

Isabel og hendes mor i København.

Det blev en ny start på det at producere film ud fra egne ideer. Mest om mennesker i Afrika og Latinamerika - deres visioner og udfordringer. Ofte følger vi dem gennem længere tid, og vi bestræber os på at vende tilbage og vise resultatet til de medvirkende og deres omverden. Det er bl.a. blevet til Isabel på Vej, Online med Forfædrene, Drømmenes Hotel, Fodboldskolen, Vi Bryder Grænser ned og Moussa Diallo - manden og musikken.

On-line med forfædrene.

Drømmenes hotel.

Moussa Diallo.

Vi laver også undervisnings-, info-, og dokumentarfilm i samarbejde med enkeltpersoner og organisationer - om deres engagement og mærkesager, f. eks. Okwiyamba/Building Together (om skolebyggeri i Namibia) for IBIS, ”En høne i hånden er bedre end 10 på taget” (om mikrokredit) for Cykler til Senegal, Filmløvinden (om en kvindelig producer i Burkina Faso) og Regnbuen (om et børneteaterprojekt i Mali).

Og når danske temaer presser sig på, eller vi møder et menneske med en vigtig historie, laver vi også film i Danmark f. eks. ” Om lidt er det slut” (om sygdommen ALS), ”Hva?!” (om høreproblemer), og Sidste kapitel (om Tage Voss og det at ældes). Det kan også blive til websites som Øjenåbner - film og baggrundsmaterialer om børn med synshandicap.

I samarbejde med DR producerer vi i 2018 TV-serien RODLØS om fem store drenge/unge mænd, der er kommet til Danmark som uledsagede flygtningebørn. De skal nu stå på egne ben efter en tid sammen på Børnecenteret på Ærø. De skal til at finde sig selv, deres vej  og deres plads  – rundt om i Danmark blandt andre unge.

Med projekt Global Kids har vi siden 2004 organiseret årlige besøg af børne- og ungdomskulturgrupper fra lande i Latinamerika, Afrika og Asien. Grupperne kommer fra projekter, der hjælper børn og unge som oftest fra slummen. I Danmark står de for workshops og forestillinger på skoler, gymnasier og højskoler, hvor der skabes direkte kontakt via teater, dans, musik eller akrobatik. Kulturbesøgene bruges også til oplysning og debat om FNs Verdensmål.

Vi organiserer besøgene i samarbejde med tyske KinderKulturKarawane og andre partnere i Danmark og Europa.  I perioder har projektet været støttet med midler fra EU.

Global Kids Cynthia

Turne med unge akrobater fra Nafsi Africa, Kenya til skoler i Danmark .

Efter mange og lange turneer har vi fået et indgående kendskab til kulturorganisationerne i Syd, og en logisk opfølgning har været at udvikle projekter sammen. Med støtte fra CISU har Spor samarbejdet med kulturorganisationen COMPA i Bolivia  om medieprojekter for unge.

I Kenya samarbejder vi med Nafsi Africa om projekter, der styrker de unges – specielt pigernes - mulighed for at bruge kulturaktiviteter til at kommer til orde.

Shezenia og Anahí

Shezenia og Anahí fra Bolivia instruerede "Vi bryder grænser ned".

Teyo Bonin (tv) var leder af projekt Miradas Juveniles.

VORES HISTORIE 
1979: 
Helle Toft Jensen, Michael Mogensen og Henrik Jørgensen producerer ”Frit fædreland – eller dø”. ”Arbejdsgruppen Spor” kommer til verden.

1980: Spor producerer sin første dokumentarfilm: Revolutionens børn

1984: Torben Vosbein kommer til med erfaringer fra undervisningssektoren. Arbejdsgruppen Spor blev til ”Mediegruppen Spor”

1985-1998: Deltagelse i filmfestivaler og promovering af dokumentarfilm fra Syd (med støtte fra Danida)

1991-1997: Torben Vosbein er primus motor i det internationale netværk ”ZEBRA”, og Signe Byrge Sørensen bliver en engageret og aktiv kollega.

1991: Sammen med fem andre mediefirmaer etablerer Spor Kontorfællesskabet i Elmegade 5, 1.

1997: Korthe Lund Barfod bliver vores uundværlige omdrejningspunkt for Spors regnskabsstyring.

2003: Gitte Jakobsen kommer med i Spor, og vi begynder at arbejde med det direkte kulturmøde, der fører til projekt Global Kids

2004: Med Thomas Henriksen i front organiserer Spor den første Salaam festival

2005- : Websitet Fjerne Naboer starter op med film og undervisningsmaterialer til udskolingen og gymnasieniveau

2008: Oskar Fanta kommer til - verdensborger og filmklipper.

2011-2017: Spor samarbejder med den bolivianske kulturorganisationen COMPA om et filmpædagogisk projekt for og med børn og unge i El Alto.

2016- : Spor samarbejder med Nafsi Africa om kulturprojekter for børn og unge i slummen i Nairobi, Kenya.

2019- : Carsten Nørgaard kommer til, og vi starter et samarbejde med Positive Vibes i Namibia om at styrke rettigheder for unge - med fokus på seksuelle mindretal og prostituerede. 

Spor Media // Elmegade 5, 1. th, 2200, København N,

E-mail: spor@spormedia.dk

© 2022 Spor Media

×