POSITIVE VIBES

Spor støtter Positive Vibes’ (PV´s) arbejde med unge (15-24 år) i Namibia. Fokus er på marginaliserede og stigmatiserede grupper, specielt unge LGBT+ personer, sexarbejdere og unge, der lever med HIV.

Spor støtter også PV’s kapacitet til at mobilisere flere ressourcer til egne aktiviteter og til at styrke og opgradere PV’s partnerorganisationer, så de bliver mere levedygtige.

I løbet af de sidste 12 år har PV udviklet sig til at blive en vigtig regional organisation med et stort netværk af partnere i hele Afrika. PV’s fokus er på nogle af samfundets mest udsatte borgere, der er stigmatiserede på grund af seksuel orientering, fordi de er sexarbejdere, eller fordi de lever med HIV. PV’s arbejde med unge i Namibia omfatter følgende nøgleområder:

 

1) Styrke sociale bevægelser så de bedre kan påvirke de strukturelle barrierer, der medfører at menneskerettighederne for på de mest marginaliserede og sårbare unge bliver overtrådt.

 

Aktiviteter:

– oplysning og træning vedrørende stigmatisering og selvstigmatisering
– oplysning om seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder
– strategiudvikling
– oplæring af unge græsrodsjournalister
– kulturaktivisme
– kapacitetsudvikling
– fortalervirksomhed

 

2) Arbejde med traditionelle og religiøse ledere for at påvirke strukturelle og kulturelle årsager til at menneskerettighederne bliver overtrådt (f.eks. isolation af stigmatiserede grupper, tvungne traditionelle normer og religiøs indoktrinering).

3) Fortalervirksomhed på nationalt niveau i samarbejde med regeringen med henblik på at styrke udsatte gruppers rettigheder.  Det kan handle om afkriminalisering af analsex og prostitution, lovgivning, der beskytter LGBT-personer, forbedring af programmer for seksuel og reproduktiv sundhed, samt undervisning i skolerne om seksuelle mindretal rettigheder.

 

SPOR MEDIA

Elmegade 5, 1. th, 2200 København N,

E-mail: spor@spormedia.dk

© 2024 Spor Media

×