6 elever fra tilvalgsfaget ’Global- og eventlinjen’ var i maj 2021 på Global Stay Tour i Nairobi Kenya, hvor de lærte en gruppe unge kultur-guides fra Nafsi at kende. Eleverne arbejdede i grupper med deres kultur-guides og lavede dette produkt.

 

×